وبلاگ

کتاب Head First Software development – مفهوم iteration


  سری کتاب های Head First همواره سعی می کند با زبانی متفاوت و به شکلی جدید مفاهیم پیچیده را به خوانندگان آموزش دهد، در این کتاب، ما روند پیاده سازی یک پروژه نرم افزاری را از صفر فراخواهیم گرفت.   حتی بهترین دولوپر ها هم شاهد شکست خوردنِ بعضی از پروژه های خوبشان هستند.

بیشتر بخوانید