مطالب وبلاگ من


RecyclerView در اندروید - علیرضا پیر
آموزش
علیرضا پیر

RecyclerView در اندروید

RecyclerView چیست؟ اگر بخواهید لیستی از آیتم‌ها که تعدادشان خیلی زیاد است و یا محتوای آنها معمولا تغییر می‌کند را در نرم‌افرتان نشان دهید، باید

بیشتر بخوانید »
asynctask در اندروید - علیرضا پیر
آموزش
علیرضا پیر

AsyncTask در اندروید

    AsyncTask چیست؟ یک task غیر همزمان (Asynchronous) به محاسباتی گفته می شود که در بک گراند انجام شود و نتایجش در Thread UI

بیشتر بخوانید »